Gofod3
Gofod3

Ail-frandio eich sefydliad – gwersi wrth Cwmpas

22 Meh 2022

14:00

60 munud

Ym mis Ebrill, cyhoeddodd Canolfan Cydweithredol Cymru ei fod wedi newid ei enw i Cwmpas. Wedi’i sefydlu ym 1982 gan TUC Cymru, sefydlodd y mudiad ei hun fel asiantaeth ddatblygu fwyaf y DU ar gyfer cwmnïau cydweithredol a mentrau cymdeithasol. Roedd yr enw newydd yn arwydd o bennod nesaf yr asiantaeth ddatblygu yn gweithio dros newid economaidd a chymdeithasol. Catherine Evans yw Rheolwr Polisi a Chyfathrebu Cwmpas, a hi arweiniodd yr ail-frandio. Os ydych chi’n meddwl am newid enw neu frand eich mudiad, dewch i glywed profiad Catherine o beth oedd hyn yn ei olygu i Cwmpas, ynghyd â’i syniadau da a’r gwersi a ddysgwyd.

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Cwmpas
Hyd
60 munud
Dyddiad
22 Meh 2022
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lefel gwybodaeth
Lefel cyfranogiad
Lleoliad
Zoom Logo

Zoom

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh