Gofod3
Gofod3

Diweddariad rheoleiddiol a sesiwn holi ac ateb fyw gyda’r Rheoleiddiwr Codi Arian

30 Meh 2021

10:00

60 munud

Dylai elusennau o bob maint sy’n cynnal gweithgarwch codi arian gydymffurfio’n llawn â’r Cod Ymarfer Codi Arian, sy’n amlinellu safonau sy’n ddisgwyliedig gan fudiadau elusennol ac ymgyrchoedd codi arian trydydd parti yng ngwledydd Prydain. Yn y sesiwn fer yma, bydd y Rheoleiddiwr Codi Arian yn egluro sut gall eich elusen sicrhau ei bod yn cydymffurfio â’r safonau codi arian cyfreithiol a moesegol, ac yn rhoi trosolwg o ganllawiau perthnasol diweddar i elusennau yng Nghymru.

Y Rheoleiddiwr Codi Arian yw’r rheoleiddiwr codi arian elusennol annibynnol yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.

www.fundraisingregulator.org.uk

@FundrRegulator

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Rheoleiddiwr Codi Arian
Hyd
60 munud
Dyddiad
30 Meh 2021
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lleoliad
Zoom Logo

Zoom

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marchnata a Ystadegau

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh

Mae’r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Fel y rhan fwyaf o wefannau, rydym yn defnyddio cwcis ar ein gwefan i wella profiad y defnyddiwr. Cliciwch yma i gael gwybodaeth am sut maen nhw'n gweithio ar wefan gofod3.

Gallwch ddiweddaru eich dewisiadau ar unrhyw adeg drwy glicio ar yr eiconau ar waelod y dudalen hon.