Gofod3
Gofod3

Rheoli Risg – Beth sydd angen i chi wybod i helpu i ddiogelu eich mudiad

22 Meh 2022

12:00

60 munud

Mae rheolaeth risg dda yn hanfodol i ymdrechion mudiad i gyflawni ei nodau, ac mae’n ganolog i lywodraethu da. Prif ddiben rheoli risg yw adnabod risgiau posibl i’ch mudiad a allai ei atal rhag cyflawni ei nodau a chaniatáu i chi sefydlu gweithdrefnau i osgoi’r risg neu i ymdopi’n well â’i heffaith, gyda’r nod o ddiogelu eich mudiad. Diben y sesiwn hon yw eich cynorthwyo gyda dull eich mudiad o fynd ati i reoli risg.

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Keegan & Pennykid
Hyd
60 munud
Dyddiad
22 Meh 2022
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lleoliad
Zoom Logo

Zoom

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh