Gofod3
Gofod3

Hanfodion diogelu – gwneud y peth iawn mewn amgylchedd sy’n newid yn gyflym

24 Meh 2022

10:00

60 munud

Plant yng Nghymru yw un o brif ddarparwyr hyfforddiant diogelu yng Nghymru. Mae’n adlewyrchu’r cyd-destun deddfwriaethol, polisi a daearyddol penodol, gan roi pwyslais cryf ar hyrwyddo lleisiau plant a phobl ifanc. Bydd y seminar hon yn rhoi trosolwg o’r canllawiau a’r newidiadau diweddaraf sy’n ymwneud â diogelu yng Nghymru. Bydd y rheini sy’n mynychu yn ystyried arferion da wrth ymdrin â’u polisïau a’u gweithdrefnau. Bydd y sesiwn yn edrych ar bwysigrwydd cael arweinydd diogelu cymwys o fewn eu mudiad, a sut a pham y dylent fod yn archwilio effeithiolrwydd yr hyn y maen nhw’n eu gwneud yn y maes hanfodol hwn o’u gwaith.

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Plant yng Nghymru
Hyd
60 munud
Dyddiad
24 Meh 2022
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lefel gwybodaeth
Lefel cyfranogiad
Lleoliad
Zoom Logo

Zoom

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh