Gofod3
Gofod3

Chwe mis o Newid: Beth ydyn ni wedi’i ddysgu?

21 Meh 2022

10:00

60 munud

Bydd Partneriaid Newid (CGGC, ProMo Cymru a Cwmpas [Canolfan Cydweithredol Cymru cyn hyn]) yn cyflwyno rhai o’r pethau rydyn ni wedi’u dysgu yn y chwe mis o gynllunio a chyflwyno Newid: digidol ar gyfer y trydydd sector. Bydd hyn yn cynnwys cipolwg ar yr arolwg sylfaenol a gynhaliwyd drwy fis Mawrth 2022, a gafodd ei gwblhau gan fwy na 500 o fudiadau. Byddwn ni hefyd yn myfyrio ar bwysigrwydd digidol yn nyfodol mudiadau gwirfoddol Cymru, a beth mae gwasanaethau Newid wedi eu dysgu i ni am yr hyn y mae’r sector yn deall digidol.

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
CGGC
Hyd
60 munud
Dyddiad
21 Meh 2022
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lleoliad
Zoom Logo

Zoom

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh