Gofod3
Gofod3

Dechrau ar roddion o’r newydd – Sut i hybu Rhoi Unigol o fewn eich elusen

21 Meh 2022

10:00

60 munud

Dechrau ar roddion o’r newydd – Sut i hybu Rhoi Unigol o fewn eich elusen Sesiwn yn edrych ar ffyrdd y gall elusennau bach ddechrau cynyddu eu hincwm elusennol drwy roddion, hyd yn oed pan nad ydyn nhw erioed wedi cael rhoddion o’r blaen. Gan edrych ar roddion ar-lein, rhoddion rheolaidd a chymynroddion, bydd sylfaenydd y ‘Funding School’, Rosie Cribb, yn sgwrsio â Clare Sweeney, codwr arian cyhoeddus arbenigol, i ddysgu am y ffyrdd y gall elusennau ddechrau edrych ar y maes codi arian hwn na chaiff ei ddefnyddio’n aml, sy’n cynnig cwmpas gwych ar gyfer cynaliadwyedd ariannol hirdymor. Gwrandewch ar rai enghreifftiau gwych o godi arian yn llwyddiannus o fewn elusennau heb fawr ddim profiad blaenorol o godi arian yn y modd hwn.

Byddwn ni hefyd yn clywed gan elusen fechan sydd wedi sefydlu ei chynllun rhoi misol ei hunan o’r newydd ac yn dysgu o’i phrofiadau.

Noddir y digwyddiad hwn gan www.fundingschool.co.uk sy’n arbenigo mewn cynnig cyrsiau hyfforddi digidol a grŵp i gyflymu eich ymdrechion codi arian – cofrestrwch drwy’r diweddariad i gael adnoddau codi arian am ddim a newyddion am gyrsiau!

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Funding School
Hyd
60 munud
Dyddiad
21 Meh 2022
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lefel gwybodaeth
Lefel cyfranogiad
Lleoliad
Zoom Logo

Zoom

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh