Gofod3
Gofod3

Lansiad Arweinwyr Cymdeithasol Cymru

Mae Arweinwyr Cymdeithasol Cymru yn rhaglen wedi'i hariannu'n llawn ar gyfer arweinwyr a rheolwyr cymdeithasol yng Nghymru. Wedi'i gyflwyno mewn partneriaeth ag Arweinyddiaeth Gymdeithasol Clore a Chanolfan Cydweithredol Cymru, Arweinwyr Cymdeithasol Cymru fydd y rhaglen sgiliau a datblygu ar-lein gyntaf i ddod â'r trydydd sector o bob rhan o Gymru at ei gilydd. Nod y rhaglen yw cefnogi, herio a dysgu oddi wrth ei gilydd.

Bydd y rhaglen yn cynnwys chwe ffrwd ddysgu, er mwyn sicrhau cyfleoedd datblygu arweinyddiaeth wedi'u teilwra ar gyfer arweinwyr o bob lefel a phrofiad.

  • Arweinwyr profiadol
  • Arweinwyr sy'n dod i'r amlwg
  • Arweinwyr newydd
  • Ymddiriedolwyr/ Arweinwyr y Bwrdd
  • Arweinwyr digidol
  • Arweinwyr cymunedol

Bydd y lansiad yn trafod yr opsiynau cyffrous a'r canlyniadau buddiol o wneud cais am Arweinwyr Cymdeithasol Cymru.

Dysgwch fwy: https://wales.coop/social-leaders-cymru-programme-launches-in-wales/

@WalesCoOpCentre

Gwybodaeth allweddol

Mudiad
Canolfan Cydweithredol Cymru a Clore Social Leadership
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lleoliad
Zoom Logo

Zoom

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marchnata a Ystadegau

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh

Mae’r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Fel y rhan fwyaf o wefannau, rydym yn defnyddio cwcis ar ein gwefan i wella profiad y defnyddiwr. Cliciwch yma i gael gwybodaeth am sut maen nhw'n gweithio ar wefan gofod3.

Gallwch ddiweddaru eich dewisiadau ar unrhyw adeg drwy glicio ar yr eiconau ar waelod y dudalen hon.