Gofod3
Gofod3

Dweud eich stori: sut i gasglu a dehongli astudiaethau achos

30 Meh 2021

14:00

60 munud

Yn aml mae cyllidwyr ac ymarferwyr yn casglu astudiaethau achos i helpu i ddangos tystiolaeth o’u heffaith neu i arddangos arfer da, ond mae’n gallu bod yn heriol gwybod beth yw’r ffordd orau o gasglu astudiaethau achos a beth i’w wneud gyda nhw wedi hynny. Gan ddefnyddio’r hyn a ddysgwyd mewn prosiect diweddar ar wirfoddoli a llesiant yng Nghymru, lle dadansoddon ni 50 o astudiaethau achos ar wirfoddoli yn ystod y pandemig, byddwn ni’n rhannu cyngor ar yr hyn sy’n gwneud astudiaeth achos dda, a beth yw’r ffordd orau o ddehongli dysgu o fwy nag un astudiaeth achos. Bydd cyfle hefyd i gyfranogwyr rannu eu profiadau a cheisio cyngor.

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Digwyddiad ar y cyd rhwng Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, a Chanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru
Hyd
60 munud
Dyddiad
30 Meh 2021
Pwnc
Math o ddigwyddiad

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marchnata a Ystadegau

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh

Mae’r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Fel y rhan fwyaf o wefannau, rydym yn defnyddio cwcis ar ein gwefan i wella profiad y defnyddiwr. Cliciwch yma i gael gwybodaeth am sut maen nhw'n gweithio ar wefan gofod3.

Gallwch ddiweddaru eich dewisiadau ar unrhyw adeg drwy glicio ar yr eiconau ar waelod y dudalen hon.