Gofod3
Gofod3

Profi’r digidol: Deallusrwydd Artiffisial

Mer 5 Meh 2024, 3:00pm

Newid: Digidol ar gyfer y trydydd sector

Cyflwynir drwy gyfrwng y a Saesneg

Mae Deallusrwydd Artiffisial ar gynnydd ac yn trawsnewid y dirwedd ddigidol gan effeithio ar sut rydyn ni’n gweithio ac yn darparu gwasanaeth. Fel adnodd sy’n cynnig cyfleoedd newydd ar gyfer twf, effeithlonrwydd ac arloesi, gall fod yn anodd gwybod sut, neu os dylid, dechrau ei ddefnyddio yn eich gwaith. Yn y sesiwn ymarferol hon byddwch yn cael cyfle i roi cynnig ar ddefnyddio Deallusrwydd Artiffisial, gan ddod i ddeall yn well beth ydyw, ei wahanol gymwysiadau, ac ystyriaethau moesegol ar gyfer ei ddefnyddio. Drwy weithgareddau ymarferol, byddwch yn cael cyfle i ddefnyddio a hyfforddi modelau Deallusrwydd Artiffisial, ac ystyried sut y gallai gefnogi nodau eich mudiad.

Bydd y sesiwn yn cael ei ddarparu gan Big Learning Company, ac yn rhan o Newid: Digidol ar gyfer y trydydd sector.

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Newid: Digidol ar gyfer y trydydd sector
Dyddiad
Mer 5 Meh 2024, 3:00pm
Pwnc
Math o ddigwyddiad

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn CGGC rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd CGGC i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Luma i gael gwybod sut y maent yn defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh