Gofod3
Gofod3

Profi’r digidol: Offer digidol i gefnogi’ch gwaith

Mer 5 Meh 2024, 1:30pm

Newid: Digidol ar gyfer y trydydd sector

Cyflwynir drwy gyfrwng y Gymraeg

Yn ein hamgylchedd gwaith cyflym a phrysur, gall gwybod pa offer digidol i’w defnyddio fod yn allweddol i arbed amser, arian ac egni. Yn y sesiwn ymarferol hon, cewch gyfle i brofi gwahanol offer digidol i’ch helpu i symleiddio tasgau, rheoli’ch prosiectau a chyflawni’ch nodau. Byddwn yn edrych ar wahanol offer fel Teams, Planner, Padlet, Sway a mwy, gan archwilio sut y gallan nhw ryddhau eich amser a’i gwneud hi ychydig yn haws gweithio’n ddigidol.

Bydd y sesiwn yn cael ei ddarparu gan Big Learning Company, ac yn rhan o Newid: Digidol ar gyfer y trydydd sector.

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Newid: Digidol ar gyfer y trydydd sector
Dyddiad
Mer 5 Meh 2024, 1:30pm
Pwnc
Math o ddigwyddiad

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn CGGC rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd CGGC i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Luma i gael gwybod sut y maent yn defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh