Gofod3
Gofod3

Yr argyfwng costau byw sy’n wynebu pobl anabl

23 Meh 2022

14:00

60 munud

Pobl anabl sy’n cael eu taro’n galetach gan gostau cynyddol. Mae cost uwch prisiau ynni, toriadau i fudd-daliadau pobl anabl a’r costau byw cyffredinol yn creu problem driphlyg i lawer o bobl anabl. Mae pobl anabl ar hyd a lled Cymru wedi dweud eu hofnau wrthym ni o ran methu â fforddio i gynhesu eu cartrefi, prynu bwyd, talu’r costau sy’n ymwneud â’u hamhariad, ac mae angen cymorth ar frys. Byddwn ni’n cyflwyno ein gwaith ymchwil, a gasglwyd o bobl anabl yn uniongyrchol ac yn arwain trafodaeth ar sut gallwn ni fynd i’r afael â’r argyfwng hwn ledled Cymru.

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Anabledd Cymru
Hyd
60 munud
Dyddiad
23 Meh 2022
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lefel gwybodaeth
Lefel cyfranogiad
Lleoliad
Microsoft Teams Logo

Teams

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh