Gofod3
Gofod3

Y Cynnig Cymraeg – Dangoswch eich doniau

23 Meh 2022

12:00

60 munud
Seminar yn cyflwyno cymorth Tim Hybu Comisiynydd y Gymraeg a’r Cynnig Cymraeg. Byddwn yn egluro beth yw manteision cynnig gwasaneth Gymraeg a sut mae mynd ati i’w gynllunio. Mae derbyn cydnabyddiaeth swyddogol Comisiynydd y Gymraeg i’ch Cynnig Cymraeg yn ffordd wych o roi gwybod i arianwyr bod gyda chi gynllun cadarn mewn lle a dangos i’ch defnyddwyr eich bod yn falch o gynnig gwasnaeth Gymraeg i bobol Cymru.

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Comisiynydd y Gymraeg
Hyd
60 munud
Dyddiad
23 Meh 2022
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lefel gwybodaeth
Lefel cyfranogiad
Lleoliad
Zoom Logo

Zoom

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh