Gofod3
Gofod3

Sgwrs DU gyfan Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol: Rhoi Cymunedau’n Gyntaf

21 Meh 2022

14:00

60 munud

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi lansio ei sgwrs DU gyfan a ddisgrifir yma: Rhoi Cymunedau’n Gyntaf. Hwn yw dechrau sgwrs DU gyfan ynghylch y ffordd orau i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol gefnogi pobl a chymunedau i ffynnu wrth symud ymlaen. Bydd y gweithdy hwn yn gyfle i glywed mwy am sut mae’r mudiad yn adnewyddu ei strategaeth a chanfyddiadau adolygiad diweddar ar beth sy’n digwydd yng Nghymru.

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol
Hyd
60 munud
Dyddiad
21 Meh 2022
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lefel gwybodaeth
Lefel cyfranogiad
Lleoliad
Microsoft Teams Logo

Teams

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh