Gofod3
Gofod3

Pŵer Llais Pobl Ifanc a’r alwad i wrando

20 Meh 2022

12:00

60 munud

Platfform yw’r elusen iechyd meddwl a newid cymdeithasol. O fewn ein gwasanaethau i bobl ifanc, rydyn ni’n gweld pŵer llais pobl ifanc â’n llygaid ein hunain. Rydyn ni wedi bod ar daith anhygoel ers sefydlu ein prosiect llesiant cyntaf a gyd-gynhyrchwyd, gan symud at ffordd o weithio sy’n rhannu pŵer â phobl ifanc ac yn ein herio i wneud yn well. Ymunwch â ni i glywed am daith ein prosiect Meddwl am dy Feddwl, lle mae hwn wedi ein harwain ato heddiw, beth, yn nhyb pobl ifanc, sy’n bwysig mewn gwasanaethau iechyd meddwl a sut mae’r broses gyd-gynhyrchu wedi cyflwyno buddion llesiant i ni i gyd.

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Platfform
Hyd
60 munud
Dyddiad
20 Meh 2022
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lefel gwybodaeth
Lefel cyfranogiad
Lleoliad
Zoom Logo

Zoom

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh