Gofod3
Gofod3

Gwerth gwirfoddoli o fewn modelau gofal integredig

22 Meh 2022

14:00

60 munud

Nod y Gronfa Integreiddio Rhanbarthol (RIF) yw nodi modelau y gellir eu copïo a’u hehangu a fydd yn gallu mynd i’r afael â rhai meysydd blaenoriaethol diffiniedig ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Bydd y RIF yn:
• Sbardun hanfodol i drawsnewid systemau
• Nodi cydrannau 6 Model Gofal,
• Darparu’r hyn sy’n bwysig i gyflawni canlyniadau iechyd a lles i bobl
Mae’r sesiwn hon yn edrych ar ble mae gwirfoddoli yn ffitio yn y darlun hwn – lle gall (ac mae) gwirfoddolwyr yn cael effaith ar sut gallwn ni fesur eu gwerth? Bydd siaradwyr yn disgrifio nodau a disgwyliadau’r RIF, yn awgrymu lle gall gwirfoddolwyr gyfrannu ac yn trafod dulliau o gasglu tystiolaeth o effaith gwirfoddoli.

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Helplu Cymru
Hyd
60 munud
Dyddiad
22 Meh 2022
Pwnc
Math o ddigwyddiad

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh