Gofod3
Gofod3

Trawsnewid profiad gofalwyr di-dâl o’r maes iechyd a gofal cymdeithasol: y prosiect Ymwybyddiaeth o Ofalwyr

21 Meh 2022

14:00

60 munud

A yw eich gwaith yn cynnwys darparu gwasanaethau iechyd neu ofal cymdeithasol? Neu gynorthwyo a rhoi cyngor i bobl ar sut i gael gafael ar y gwasanaethau hyn? Dysgwch fwy am wella bywydau gofalwyr di-dâl, a’r adnoddau Ymwybyddiaeth o Ofalwyr sydd ar gael i’ch helpu chi:
– deall hawliau cyfreithiol gofalwyr;
– sut i weithio’n effeithiol gyda gofalwyr, ar sail yr hyn y mae gofalwyr yn ei ddweud;
– sut i gefnogi gofalwyr yn eu rhyngweithiadau â gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol;
– annog a chefnogi dulliau cyd-gynhyrchu rhwng y sector statudol / trydydd sector / gofalwyr di-dâl;
– sut i gael mynediad at ein hyfforddiant am ddim, cael oriau datblygiad proffesiynol parhaus (CPD) ac ennill y bathodyn clodfawr, Ymwybyddiaeth o Ofalwyr.

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Ymddiriedolaeth Gofalwyr
Hyd
60 munud
Dyddiad
21 Meh 2022
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lefel gwybodaeth
Lefel cyfranogiad
Lleoliad
Zoom Logo

Zoom

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh