Gofod3
Gofod3

Yswiriant Indemniad Ymddiriedolwyr – gwybod y pwysigrwydd

Waeth beth yw strwythur cyfreithiol mudiad, mae ei Ymddiriedolwyr/aelodau Bwrdd yn parhau i fod yn agored i honiadau posibl yn eu herbyn nhw am ddrygau honedig. Mae yswiriant ar gael i ddiogelu’r mudiad yn ogystal â’i Ymddiriedolwyr rhag honiadau o’r fath. Gall costau Amddiffyniad Cyfreithiol i amddiffyn honiad yn llwyddiannus fod yn ddrud. Mae trefnu yswiriant yn argymhelliad cryf, ac yn wir, gallai fod ei angen ar Ymddiriedolwyr sydd newydd eu recriwtio ac efallai cyn iddynt ymuno. Mae’r sesiwn hon yn edrych ar yr yswiriant a ddarperir a bydd yn cyflwyno rhai enghreifftiau o honiadau er mwyn dangos y mathau o honiadau sy’n gallu codi.

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Keegan & Pennykid
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lleoliad
Zoom Logo

Zoom

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh