Gofod3
Gofod3

Deall ac ail-lunio safonau cyllido Llywodraeth Cymru

Mer 5 Meh 2024, 1:30pm

LLYWODRAETH CYMRU

Sesiwn gan Lywodraeth Cymru yw hon a fydd yn eich arwain drwy’r ‘Cod Ymarfer ar gyfer Cyllido’r Trydydd Sector’ (drafft) newydd sy’n bwriadu cael ei gyhoeddi’n ddiweddarach yn y flwyddyn. Ymunwch â Phil Fiander, Cadeirydd Is-bwyllgor Cyllid a Chydymffurfio Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector, ynghyd ag aelodau eraill o’r pwyllgor a swyddogion Llywodraeth Cymru, i ddysgu mwy am y safonau cyllido newydd hyn a rhoi eich barn arnynt.

Os ydych chi eisiau estyn help llaw i ail-lunio’r dirwedd gyllido yng Nghymru neu ddeall arferion gorau yn y maes cyllido’n well, dewch i’r sesiwn.

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
LLYWODRAETH CYMRU
Arddangoswr
Dyddiad
Mer 5 Meh 2024, 1:30pm
Pwnc
Math o ddigwyddiad

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn CGGC rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd CGGC i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Luma i gael gwybod sut y maent yn defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh