Gofod3
Gofod3

Deall Lleoedd Cymru: Gwybod eich Lle drwy Ddata

20 Meh 2022

10:00

60 munud

Adnodd digidol yw Deall Lleoedd Cymru (UWP) a luniwyd drwy gydweithrediad rhwng y Sefydliad Materion Cymreig, Carnegie UK, y Ganolfan Strategaethau Economaidd Lleol (CLES), Wiserd a Llywodraeth Cymru. Mae’n cynnig gwasanaeth unigryw: gwneud data am drefi a lleoedd bach yng Nghymru yn hygyrch mewn un lle, ar fformat gwbl ddwyieithog. Mae cyhoeddiad data Cyfrifiad 2021 sydd ar ddod yn addo i fod yn drobwynt yn ein hanes o ran cyflwyno’r wybodaeth ddiweddaraf mewn modd cynhwysfawr, ac o bosibl, gwella ein gwasanaethau. Yn y gweithdy hwn, byddwch chi’n dysgu am yr adnodd UWP a’i botensial ar gyfer eich lle chi, ac yn cael y cyfle i gyfrannu eich syniadau ar ble allai fynd nesaf.

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Sefydliad Materion Cymreig
Hyd
60 munud
Dyddiad
20 Meh 2022
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lleoliad
Zoom Logo

Zoom

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh