Gofod3
Gofod3

Uwchsgilio eich hun a’ch mudiad gyda’r Brifysgol Agored yng Nghymru

24 Meh 2022

10:00

60 munud

Dewch i gael sgwrs un i un gyda’n tîm.
• Canfyddwch sut gallwn ni gynorthwyo’ch mudiad i ddatblygu sgiliau staff.
• Dywedwch wrthym ni am eich anghenion hyfforddi a datblygu, ac fe wnawn ni gynnig rhai datrysiadau i chi.
• Edrychwch ar yr opsiynau sydd gennym ni, sy’n amrywio o’n prentisiaeth radd mewn peirianneg meddalwedd cymhwysol, rhaglenni israddedig ac ôl-radd, a chyrsiau byr amrywiol, sy’n gallu eich helpu i ddysgu ac uwchsgilio mewn dim o dro.

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Y Brifysgol Agored
Hyd
60 munud
Dyddiad
24 Meh 2022
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lleoliad
Zoom Logo

Zoom

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh