Gofod3
Gofod3

Defnyddio creadigrwydd a digidol er budd cymdeithasol

30 Meh 2021

12:00

60 munud

Elusen ieuenctid a chymunedol yw MAD Abertawe, sydd â 12 mlynedd o brofiad yn cefnogi unigolion, grwpiau cymunedol ac elusennau i gael mynediad at dechnoleg ddigidol a gwneud y defnydd gorau ohoni. Byddant yn trafod y cydrannau amrywiol ac ymarferol o greadigrwydd mewn gofod digidol. Byddant hefyd yn trafod gwahanol fathau o dechnoleg i gefnogi’r gwaith rydych chi’n ei wneud, a ffurfiau o gyfryngau digidol a chyfathrebu a fydd yn eich galluogi i arddangos gwaith ac effaith eich mudiad i’ch cynulleidfa. Bydd pynciau’n cynnwys datblygu gwefannau, seiberddiogelwch, y cyfryngau cymdeithasol a marchnata.

www.swanseamad.com

@swanseamad

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Swansea Music Art Digital
Hyd
60 munud
Dyddiad
30 Meh 2021
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lleoliad
Zoom Logo

Zoom

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marchnata a Ystadegau

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh

Mae’r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Fel y rhan fwyaf o wefannau, rydym yn defnyddio cwcis ar ein gwefan i wella profiad y defnyddiwr. Cliciwch yma i gael gwybodaeth am sut maen nhw'n gweithio ar wefan gofod3.

Gallwch ddiweddaru eich dewisiadau ar unrhyw adeg drwy glicio ar yr eiconau ar waelod y dudalen hon.