Gofod3
Gofod3

Sesiwn Flasu ar Hyfforddiant Ffrindiau Golwg

23 Meh 2022

12:00

60 munud

Sesiwn flasu ar hyfforddiant Ffrindiau Golwg RNIB. “Mae’r siawns o golli’ch golwg yn cynyddu gydag oedran. Ydych chi eisiau dysgu sut i gynorthwyo pobl sydd wedi colli’u golwg i fod yn fwy annibynnol wrth iddyn nhw fynd yn hŷn? Mae Ffrindiau Golwg yn gwrs hyfforddiant ar-lein am ddim a gyllidir gan Lywodraeth Cymru. Mae’n rhoi’r sgiliau i’r rheini sy’n gweithio gyda phobl hŷn i ddeall anghenion pobl hŷn sydd wedi colli’u golwg. Mae’n rhoi cyngor ar sut i weld bod rhywun yn colli’i olwg, ble i fynd am help a sut i wneud addasiadau i ganiatáu i bobl hŷn fod yn fwy annibynnol. Gall yr hyfforddiant gynyddu llesiant a helpu i leihau’r perygl o gwympo.

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
RNIB
Hyd
60 munud
Dyddiad
23 Meh 2022
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lefel gwybodaeth
Lefel cyfranogiad
Lleoliad
Microsoft Teams Logo

Teams

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh