Gofod3
Gofod3

Gwirfoddoli: ymateb cymunedol i argyfwng

20 Meh 2022

10:00

60 munud

Mae gwirfoddoli wedi hen ddiffinio ymatebion cymunedau i argyfwng. Mae graddfa ac amlder yr argyfyngau rydyn ni wedi’u hwynebu’n ddiweddar wedi taflu sbotolau ar weithredu gwirfoddol – ei bwysigrwydd, effaith a’i gynaliadwyedd. O Storm Dennis, drwy bandemig Covid-19 i groesawu ffoaduriaid o Afghanistan a Wcráin, rydyn ni’n ceisio ateb y cwestiynau o ran beth sy’n ysgogi pobl i wirfoddoli mewn adeg o argyfwng, pa effaith mae’r cyfnodau o ymchwydd sylweddol mewn gweithgarwch gwirfoddoli wedi’i chael ar y sector, ac a fydd unrhyw effeithiau hirdymor? Ymunwch â ni am drosolwg gan John Drury, Athro Seicoleg Gymdeithasol ym Mhrifysgol Sussex a Natalie Zhivkova, Swyddog Polisi Gwirfoddoli yn CGGC.

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
CGGC
Hyd
60 munud
Dyddiad
20 Meh 2022
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lefel gwybodaeth
Lefel cyfranogiad
Lleoliad
Microsoft Teams Logo

Teams

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh