Gofod3
Gofod3

Lleibwyr cyfalafol yn erbyn cymunedau

Mer 5 Meh 2024, 3:00pm

MUDIAD CYMUNEDOL CYMRU

Archebwch nawr i chwarae rhan weithredol yn y sesiwn fywiog a diddorol hon, a fydd yn cynnwys panel o chwe unigolyn o fudiadau cymunedol llawr gwlad a’r sector gwirfoddol ehangach a fydd yn asesu modelau economaidd gwahanol, data, asedau, mentrau cymdeithasol a gweithredu gwrthdlodi.

Mae nifer y gynulleidfa wedi’i gadw’n fach yn fwriadol i alluogi trafodaeth ystyrlon a digon o amser i gyfranogwyr ymateb, rhannu eu profiadau a’u gwybodaeth eu hunain, ac i asesu pa mor briodol yw’r model economaidd i’w sefyllfaoedd. Bydd pob cyfraniad yn cael ei nodi a’i rannu, gan gynnwys holiaduron a chardiau addewid.

www.bct.wales/community-movement-cymru
www.tfcpembrokeshire.org/cy/

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
MUDIAD CYMUNEDOL CYMRU
Dyddiad
Mer 5 Meh 2024, 3:00pm
Pwnc
Math o ddigwyddiad

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn CGGC rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd CGGC i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Luma i gael gwybod sut y maent yn defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh