Gofod3
Gofod3

Cymru yn Ewrop - beth nesaf ar gyfer cysylltiadau Cymreig cymdeithas sifil Cymru / UE?

01 Gorf 2021

14:00

60 munud

Gadawodd y Deyrnas Gyfunol yr Undeb Ewropeaidd yn 2020 ac mae hi nawr yng nghyfnod cynnar dysgu mordwyo drwy’r bennod newydd yn ei pherthynas gyda’r UE. Fel rhan o;r broses, mae;r odd mae’r DG yn ymgysylltu â’r UE yn newid. Mae ffyrdd newydd o weithio ar achosion ar y cyd, cyrff a llwyfannau newydd, yn cael eu sefydlu dros gyfnod o amser.

Yn y cyfamser, nid yw’r DG wedi gadael cymuned ehangach Ewrop - ac mae’r neges hon wedi cyseinio’n dda gyda rhanddeiliaid y sector gwirfoddol yng Nghymru. Thema gyffredin yn nhrafodaethau’r sector ar Brexit a strategaeth fewnol Llywodraeth Cymru oedd ynglŷn â chynnal, dyfnu a sefydlu perthnasau newydd gyda phartneriaid Ewropeaidd.

Bu bron yn chwe mis ers diwedd y cyfnod trawsnewid- Ble’r ydym ni nawr? Sut mae’r tirwedd ar gyfer cysylltiadau Cymru / yr UE wedi newid? Pa drafodaethau ddechreuodd i gael eu cynnal? Mae Covid-19 wedi ymyrryd â’r cyfnod trawsnewid - ond a yw hefyd wedi cael gwared ar rai rhwystrau i gysylltiadau Cymdeithas Sifil yn y dyfodol rhwng y DG /UE? Beth yw’r diddordebau a chyfloed ar gyfer sefydliadau Cymdeithas sifil yng Nghymru ac yn Ewrop i weithio gyda’i gilydd wrth symud ymlaen?

Yn ysbryd amcan gofod3 o ddod â’r drydedd sector ynghyd - gan gynnwys ar draws y ffiniau - ymunwch â ni am drafodaeth fydd yn chwilota ble mae lle Cymdeithas sifil Cymru yn Ewrop.

Bydd y panel o siaradwyr canlynol yn cyfrannu i;r digwyddiad:

  • Cadeirydd - Dr Rachel Minto - Darlithydd mewn Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd, Cadeirydd Cymorth i Ferched Caerdydd a chyd gydlynydd rhwydwaith Merched yn Ewrop (Cymru).
  • Charles Whitmore, Ymchwilydd Cyswllt ym Mhrifysgol Caerdydd a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, Cydlynydd Fforwm Cymdeithas Sifil Cymru ar Brexit
  • Derek Vaughan CBECyn ASE, cyn arweinydd CLlLC ac ymgynghorydd presennol CLlLC ar faterion Ewropeaidd.
  • Ruth Jones, AS (DG) ar gyfer Gorllewin Casnewydd a chynrychiolydd y DG ar Gyngor Cynulliad Seneddol Ewrop
  • Jack O’ConnorLlywydd Pwyllgor Dilynol yr UE -DG o Bwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Fforwm Cymdeithas Sifil Cymru ar Brexit
Hyd
60 munud
Dyddiad
01 Gorf 2021
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lleoliad
Zoom Logo

Zoom

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marchnata a Ystadegau

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh

Mae’r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Fel y rhan fwyaf o wefannau, rydym yn defnyddio cwcis ar ein gwefan i wella profiad y defnyddiwr. Cliciwch yma i gael gwybodaeth am sut maen nhw'n gweithio ar wefan gofod3.

Gallwch ddiweddaru eich dewisiadau ar unrhyw adeg drwy glicio ar yr eiconau ar waelod y dudalen hon.