Gofod3
Gofod3

Yr hyn rydym wedi’i ddysgu am bartneriaeth: Grantiau Strategol Gwirfoddoli Cymru

Mer 5 Meh 2024, 1:30pm

CGGC

Yn y sesiwn hon, bydd Cymdeithas Eryri, Sported a Rhwydwaith Gweithredu Dros yr Hinsawdd Rhondda Cynon Taf yn cyflwyno’r hyn y maen nhw wedi’i ddysgu fel derbynyddion Grant Strategol Gwirfoddoli Cymru (VWSG). Bydd Cymdeithas Eryri yn siarad am ei phartneriaeth gydweithredol â’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol a’r Bartneriaeth Awyr Agored i leihau dyblygu, a chanoli gwaith amgylcheddol yn yr ardal leol, gan gynnwys cydlynu gwirfoddolwyr.

Mae hwn yn gyfle gwych i ddysgu am y dulliau gorau o fynd ati i greu partneriaethau cydweithredol yng Nghymru, ymwreiddio arferion gorau yn eich mudiad, ac arbed amser gwerthfawr i chi.

https://wcva.cymru/cy/cyllid/cgg/

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
CGGC
Arddangoswr
Dyddiad
Mer 5 Meh 2024, 1:30pm
Pwnc
Math o ddigwyddiad

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn CGGC rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd CGGC i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Luma i gael gwybod sut y maent yn defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh