Gofod3
Gofod3

Pam maen nhw i gyd yn dod yma? Dysgwch y gwahaniaeth rhwng chwedlau a ffeithiau am ffoaduriaid

20 Meh 2022

14:00

Gallwch chi ddysgu’r ffeithiau am ffoaduriaid mewn dim ond 60 munud. Ymunwch â ni am sesiwn ryngweithiol yn edrych ar batrymau mudo, beth mae’r papurau yn eu dweud, a beth mae’r data yn ei ddweud wrthym ni mewn gwirionedd. Byddwch chi’n dysgu:
• Y gwahaniaeth rhwng chwedlau a ffeithiau
• Fframio – a sut mae’n effeithio ar y rhan fwyaf ohonom
• Adnoddau i gael sgyrsiau gyda’ch ffrindiau
• Sut gallwch chi groesawu ffoaduriaid

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Cyngor Ffoaduriaid Cymru
Dyddiad
20 Meh 2022
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lleoliad
Zoom Logo

Zoom

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh