Gofod3
Gofod3

Gweithio tuag at gynhwysiant rhyngblethol

Mer 5 Meh 2024, 3:00pm

HIJINX

Ble ydyn ni wedi cyrraedd a pha waith sydd eto i’w wneud?

Ymunwch â chwmni theatr cynhwysol Hijinx sy’n gweithio gydag artistiaid ag anableddau dysgu a/neu awtistiaeth a NAWA (Niwroamrywiaeth a Gwrth-hiliaeth yng Nghelfyddydau Cymru) wrth iddynt olrhain eu taith barhaus i wneud cynhwysiant yn gwbl rhyngblethol.

Bydd y sesiynau’n cynnwys rhagflas o hyfforddiant cyfathrebu ac ymarferion theatr fforwm gydag actorion Hijinx, rhannu’r hyn a ddysgwyd hyd yma ym mhrosiect NAWA, ac amser ar gyfer trafodaeth a chwestiynau gan fynychwyr.

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
HIJINX
Dyddiad
Mer 5 Meh 2024, 3:00pm
Pwnc
Math o ddigwyddiad

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn CGGC rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd CGGC i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Luma i gael gwybod sut y maent yn defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh