Gofod3
Gofod3


Wedi’i sefydlu i hybu’r gwaith o warchod ac ail-ddefnyddio adeiladau hanesyddol mewn modd cynaliadwy, rydym yn cynorthwyo cymunedau i ddod o hyd i ffyrdd newydd arloesol o adfywio’r adeiladau hanesyddol y maen nhw’n eu caru, drwy ddarparu cyngor, grantiau a benthyciadau. Yn aml, mae ein cyngor a’n cyllid grant yn gatalydd ar gyfer prosiectau adfywio ac ail-ddefnyddio.  Mae ein benthyciadau yn rhoi cyllid hyblyg i brosiectau, yn aml ar gyfnodau pan na fydd cyllidwyr eraill yn fodlon, neu’n gallu, cyllido prosiectau.

https://ahfund.org.uk/ (Saesneg yn unig)

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh