Gofod3
Gofod3


Wedi’i sefydlu ym mis Mai 2006, rydym yn elusen wrth-fwlio ymroddgar ac uchelgeisiol sy’n cefnogi miloedd o bobl bob blwyddyn. Mae ein gwaith arobryn gydag unigolion, ysgolion, pobl ifanc a lleoliadau cymunedol, ac yn y gweithle, yn cynnwys cwnsela, gweithdai gwrth-fwlio a llesiant, hyfforddiant a chymorth. Ein gweledigaeth yw grymuso ac ysbrydoli plant, pobl ifanc ac oedolion i ddod drwyddi ar ôl cael eu bwlio, i gydnabod eu gwerth eu hunain ac i gyflawni eu potensial llawn.

www.bulliesout.com (Saesneg yn unig)

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh