Gofod3
Gofod3


Ein cenhadaeth yw gwneud bywyd yn well i ofalwyr. Rydym yn rhoi gwybodaeth a chyngor ar ofalu, yn helpu gofalwyr i gysylltu â’i gilydd, yn ymgyrchu â gofalwyr am newid parhaus ac yn defnyddio arloesedd i wella gwasanaethau.

www.carersuk.org/cy/wales

Digwyddiadau gan y mudiad hwn

Popeth sydd angen i chi ei wybod am y Ddeddf Absenoldeb Gofalwr

Mer 5 Meh 2024, 11:00am

Gofalwyr
Daeth y Ddeddf Absenoldeb Gofalwr i rym ar 6 Ebrill 2024, sy’n golygu bod yn rhaid i bob cyflogwr fod yn barod nawr i gefnogi gofalwyr di-dâl yn eu gweithleoedd. Ymunwch â Gofalwyr Cymru am sesiwn ddiddorol ar y darn newydd hwn o ddeddfwriaeth. Bydd yn gyfle gwych i chi ddeall y Ddeddf yn well – a bydd yn dangos cyfrifoldebau cyflogwr i gydymffurfio â’r Ddeddf a’r hawliau newydd i ofalwyr yn y gweithle. https://www.carersuk.org/cy/wales/
Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh