Gofod3
Gofod3


Elusen adfywio cymunedol ydym ni yng Ngogledd Corneli, Pen-y-bont ar Ogwr, sy’n gweithio i wella agweddau cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol ar fywyd yng Nghorneli a’r ardaloedd amgylchynol. Rydym yn gweithio i liniaru tlodi, gwella llesiant meddyliol a chorfforol a lleihau ynysu, ynghyd ag arddangos ein prosiect diweddaraf, ‘ReFab’, sy’n gweithio gyda chyfranogwyr niwroamrywiol i greu cynnyrch o ddeunyddiau wedi’u hailgylchu.

www.caddt.org (Saesneg yn unig)

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh