Gofod3
Gofod3


Elusen ydym ni a gaiff ei rhedeg gan ac ar gyfer pobl ag anableddau dysgu sy’n byw yn ardaloedd Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Blaenau Gwent. Ein nod yw grymuso ein haelodau i herio rhagfarn a gwahaniaethu drwy hyfforddiant, addysg a chymorth. Rydym yn grymuso pobl i gyd-greu, cyd-gynhyrchu, cyd-gynllunio, cyd-ddarparu ac i gyd-werthuso gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol fel bod ganddynt ‘dewis llais’ a rheolaeth dros eu bywydau.

https://rctpeoplefirst.org/ (Saesneg yn gyntaf)

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh