Gofod3
Gofod3


Mudiad aelodaeth ar gyfer ymddiriedolaethau datblygu ydym ni, ac mae gennym amrediad o raglenni a gwasanaethau sy’n fuddiol i’r sector gwirfoddol ehangach yng Nghymru. Rydym yn gweithio mewn tri maes craidd, sef ‘menter gymunedol’, ‘perchnogaeth gymunedol o asedau’ a ‘chymunedau yn cefnogi cymunedau’.

https://dtawales.org.uk/cy/

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh