Gofod3
Gofod3


Ni yw llais cenedlaethau’r dyfodol, sy’n gweithredu heddiw am yfory gwell. Dros y saith mlynedd nesaf, mewn partneriaeth a chydweithrediad ag eraill, byddwn yn mynd ati i gyflawni’r bum genhadaeth sydd wedi’u nodi yn ein strategaeth newydd, Cymru Can. Mae hyn yn cynnwys gweithrediad ac effaith y Ddeddf, mynd i’r afael ag argyfwng deublyg yr hinsawdd a natur, mynd ati i ymdrin ag iechyd a llesiant mewn modd ataliol, atgyfnerthu buddion diwylliant a’r Gymraeg a phontio i economi lesiant.

www.futuregenerations.wales/cy/

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh