Gofod3
Gofod3


Wedi ein sefydlu yn 2014, clwb bach yng Nghaerdydd ydym ni sy’n ceisio darparu cyfleoedd awyr agored ar gyfer plant ac oedolion nad ydynt yn gallu symud cystal. Mae’r rhain yn cynnwys sesiynau sy’n caniatáu iddynt symud yn rhydd mewn ffrâm redeg (sy’n cynnwys tair olwyn ac yn llwyr gynnal rhywun â phroblemau cydbwysedd) er mwyn cerdded, rhedeg, hyfforddi a/neu gystadlu.

www.frdc.org.uk (Saesneg yn unig)

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh