Gofod3
Gofod3


Wedi’i sefydlu dros 100 mlynedd yn ôl yng Nghymru, rydym yn gwmni cyfreithiol masnachol cryf a llwyddiannus sy’n arbenigo mewn cyfraith elusennau a ni yw’r unig gwmni sydd wedi cyrraedd yr haen uchaf am waith elusennol yng Nghymru. Yn ein hanfod, rydym yn fusnes agored a chyfeillgar gydag uniondeb di-sigl, a’n nod yw datblygu cydberthnasau hirdymor â phob un o’n cleientiaid sy’n fuddiol i bob ochr.

www.geldards.com (Saesneg yn unig)

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh