Gofod3
Gofod3


Ni yw prif fraich gynllunio gweithlu’r GIG yng Nghymru, sy’n canolbwyntio ar yrfaoedd, recriwtio, cadw a modelu’r gweithlu. Mae hyn yn cynnwys gwaith sylweddol ochr yn ochr â’r sector gwirfoddol. Rydym hefyd yn cynrychioli’r Cynllun Gweithlu Iechyd Meddwl Strategol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol (SMHWFP) sydd hefyd yn gweithio’n agos mewn modd aml-asiantaeth gyda Gofal Cymdeithasol Cymru a’r sector gwirfoddol.

https://aagic.gig.cymru/gweithlu/cynllun-gweithlu-iechyd-meddwl-strategol/

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh