Gofod3
Gofod3


Wedi’i sefydlu ym 1985, mae Kidscape yn elusen atal bwlïo arobryn sy’n gweithio mewn ysgolion ledled Cymru a Lloegr. Gallwn gynnig adnoddau a hyfforddiant i’r sector gwirfoddol i helpu i gadw plant yn ddiogel rhag bwlïo a niwed. Rydym hefyd yn cynnal Llinell Gymorth am ddim i rieni.

www.kidscape.org.uk (Saesneg yn unig) 

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh