Gofod3
Gofod3


Rydym ni’n partneru â mudiadau i nodi, dylunio a darparu dysgu a datrysiadau datblygu sefydliadol effeithiol, gan ganolbwyntio ar ddatblygu diwylliannau cydweithredol, cefnogi newid positif ac adeiladu sgiliau ac ymddygiadau arwain ar bob lefel o fudiad. Rydym yn gweithio mewn PARTNERIAETH i helpu mudiadau ac unigolion i ddod o hyd i’w PWRPAS, tyfu eu BRWDFRYDEDD a gwireddu eu POTENSIAL.

www.leaderfulaction.com (Saesneg yn unig)

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh