Gofod3
Gofod3


Mae ein gwaith yn hyrwyddo llesiant, hawliau, diogelwch a buddiannau pobl ag anableddau dysgu, o’u genedigaeth i’w henaint. Rydym yn gweithio gyda a thros ein haelodau, ac yn cyflawni ein gwaith craidd o dan y faner ‘Pobl yr 21ain Ganrif’. Rydym yn cyflawni prosiectau partner sy’n dangos arferion arloesol ac yn arwain at ffyrdd gwell o weithio, fel ein prosiect ‘Engage to Change Employment’, y prosiect cyfeillgarwch, ‘Ffrindiau Gigiau’, Senedd Ieuenctid Cymru a Hawdd ei Ddarllen.

https://www.ldw.org.uk/cy/

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh