Gofod3
Gofod3


Ers 2012, rydym yn falch o fod wedi helpu miloedd o elusennau a grwpiau cymunedol ledled y wlad i wneud pethau gwych bob dydd. Rydym yn cynnig adnoddau codi arian, grantiau a chymorth i fudiadau, eu cefnogwyr, a llunwyr grantiau mawr. Mae gennym ôl troed cadarn yng Nghymru, gyda channoedd o aelodau a miloedd o godwyr arian.

www.localgiving.org

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh