Gofod3
Gofod3


Ni yw un o’r prif elusennau i blant ac rydym yn rhoi eiriolaeth a chynrychiolaeth gyfreithiol i blant ac oedolion pan fydd penderfyniadau pwysig yn cael eu gwneud amdanynt. Ein cenhadaeth yw cefnogi, diogelu a grymuso pobl ifanc ac oedolion sydd wedi cael profiad o ofal. Ers 1979, rydym wedi bod yn datblygu ac yn darparu gwasanaethau i blant ac oedolion mewn sefyllfaoedd bregus, gan sicrhau eu bod yn derbyn y cymorth gorau bosibl.

www.nyas.net

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh