Gofod3
Gofod3


PAPYRUS yw’r elusen genedlaethol ar gyfer atal hunanladdiad ymhlith pobl ifanc. Rydym yn rhedeg llinell gymorth bwrpasol i’r rheini o dan 35 oed sy’n meddwl am hunanladdiad (ac unrhyw un o unrhyw oed sydd angen cyngor am hunanladdiad). Rydym yn hyfforddi pobl broffesiynol ac eraill mewn atal hunanladdiad ac yn ceisio chwalu’r stigma mewn cymdeithas o ran trafod hunanladdiad. Mae hyn yn cynnwys cefnogi gwirfoddolwyr ledled Cymru.

www.papyrus-uk.org (Saesneg yn unig)

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh