Gofod3
Gofod3


Rydym wedi bod yn cynnig gwasanaethau ymgynghori wedi’u teilwra i’r sector iechyd, y sector gofal a’r sector cyhoeddus ehangach yng Nghymru ers 20 mlynedd. Mae ein tîm o aelodau cyswllt profiadol ac arloesol wedi bod ar ben blaen yr agenda strategol yng Nghymru, ac yn deall yr her gwbl real sy’n wynebu arweinwyr mudiadau a’u timau. Gallwn ni eich helpu i ddylunio, darparu ac arwain newid cynaliadwy a gweddnewidiol ar gyfer cymunedau.

https://www.practice-solutions.co.uk/ (Saesneg yn unig)

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh