Gofod3
Gofod3


Y Comisiwn Elusennau yw’r adran annibynnol, anweinidogol o’r llywodraeth sy’n cofrestru ac yn rheoleiddio elusennau yng Nghymru a Lloegr. Rydym yn sicrhau bod elusennau yn bodloni eu gofynion cyfreithiol ymhlith materion eraill. Y Rheoleiddiwr Codi Arian yw’r rheoleiddiwr annibynnol, anstatudol ar gyfer codi arian elusennol yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Ni sy’n rheoleiddio’r holl ymdrechion codi arian gan sefydliadau elusennol a chodwyr arian trydydd parti.

https://www.gov.uk/government/organisations/charity-commission (Saesneg yn unig)

https://www.fundraisingregulator.org.uk/ (Saesneg yn unig)

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh