Gofod3
Gofod3


Ni yw’r cyllidwr cymunedol mwyaf yng Nghymru a’r DU. Y llynedd, fe wnaethom ddyfarnu £48.9 miliwn i 879 o brosiectau ledled Cymru – a chafodd yr holl arian ei godi gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol. Ein dwy brif raglen gyllido yw: ‘Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol’, sy’n rhoi rhwng £300 ac £20,000 i weithgareddau llawr gwlad a chymunedol, a ‘Phobl a Lleoedd’, sy’n rhoi hyd at £500,000 i bobl a chymunedau sy’n gweithio gyda’i gilydd i effeithio’n bositif ar y pethau sydd o bennaf bwys iddynt.

https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/funding/wales

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh