Gofod3
Gofod3


Cwmni Buddiannau Cymunedol yw Cymru Gynnes a sefydlwyd yn 2004. Rydym yn gweithio gyda phartneriaid amrywiol i liniaru tlodi tanwydd a chynnig gwres fforddiadwy i gartrefi yng Nghymru. Trwy wneud hyn, rydym yn gwneud gwahaniaeth i fywydau bob dydd pobl yng Nghymru drwy wneud eu cartrefi’n fwy effeithlon o ran ynni, yn iachach ac yn fwy cysurus. Rydym wedi bod yn cyflawni prosiectau i gefnogi aelwydydd sy’n agored i niwed ers Hydref 2017 ac wedi cynorthwyo mwy na 9,000 o aelwydydd.

www.warmwales.org.uk/cy/

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh