Gofod3
Gofod3


Rydym yn ysbrydoli pobl i ddysgu, meddwl a gweithredu ar faterion byd-eang fel bod pawb yng Nghymru yn cyfrannu at fyd tecach a mwy cyfartal. Yn ogystal â chefnogi dysgu byd-eang drwy gydol oes y mudiad drwy addysg wedi’i deilwra a gwirfoddoli rhyngwladol, rydym yn cynnal partneriaethau Academi Heddwch Cymru a Hinsawdd Cymru.

www.wcia.org.uk/cy/

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh