Gofod3
Gofod3


Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) yn cynrychioli buddiannau’r llywodraeth leol ac yn hybu democratiaeth leol yng Nghymru. Ein prif ddiben yw hyrwyddo llywodraeth leol well, hyrwyddo ein henw da a chefnogi awdurdodau i ddatblygu polisïau a blaenoriaethau a fydd yn gwella gwasanaethau cyhoeddus a democratiaeth.

https://www.wlga.wales/

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh